INNOVATE2016: Freada Kapor Klein

Capital Founding Partner Freada Kapor Klein sits down with Andrew Keen to discuss how Silicon Valley should respond to a President Trump.